Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Karlovarský

Kaplička v obci Vykmanov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v polovině měsíce prosince 2016 úspěšně dokončil dlouhodobě plánované práce na záchovnou opravu kapličky Vykmanov v celkové hodnotě bezmála 213 tisíc korun.

více...

Příprava komplexních pozemkových úprav v území vyčleněném z Vojenského újezdu Hradiště

Se vznikem SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Karlovy Vary byla vymezena i místní působnost, která zahrnovala katastrální území okresů Karlovy Vary a Sokolov včetně Vojenského újezdu Hradiště, u něhož již v lednu r.

více...

Příprava realizací komplexních pozemkových úprav

Měsíc říjen byl na Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj ve znamení uzavírání smluv o dílo na projektové dokumentace pro výstavbu polních cest.

více...

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Ovesné Kladruby a v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj - Pobočka Cheb, zadal v druhé polovině letošního roku vypracování projektových dokumentací na realizaci staveb polních cest C01 v katastrálním území Vysočany u Ovesných Kladrub a HPC 1- dokončení v katastrálním území Ovesné Kladruby.

více...

Privatizace rybníčků „U kapličky“

KPÚ pro Karlovarský kraj v první polovině roku 2016 vyhlásil 3 veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku k realizaci prodeje majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.

více...

Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji

Boj s invazivními rostlinami hlavně Bolševníkem velkolepým je v Karlovarském kraji stále aktuálním tématem, od letošního roku se rozrostl o další dvě rostliny, a to o Křídlatku a Netýkavkou žláznatou.

více...

Důl Mauritius – prohlídková štola Kryštof

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj převedl bezúplatně městu Abertamy část pozemku p. č. 1380 v k. ú. Hřebečná. Jednalo se o nárokový převod pozemku.

více...

Účast Krajského pozemkového úřadu na seminářích pro zemědělce

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) pořádal ve dnech 5. a 6. dubna 2016 semináře pro zemědělce v Karlových Varech a v Dolním Žandově.

více...

Účast Krajského pozemkového úřadu na pracovním setkání se starosty – Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Dne 23. března 2016 se na Krajském úřadě v Karlových Varech konalo setkání starostů pořádané Svazem měst a obcí ČR, kterého se za Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj (KPÚ) zúčastnila zástupkyně ředitelky Růžena Vrbová.

více...

Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby a převody pozemků v Karlovarském kraji

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v roce 2015 připravil veřejnou nabídku pozemků pro oprávněné osoby dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v jeho platném znění, o celkové výměře 108 ha k uspokojení nároků na náhradní pozemky. Takto bylo oprávněným osobám převedeno celkem 64 ha. V okrese Karlovy Vary 43 ha, v okrese Cheb 8 ha a v okrese Sokolov 13 ha, což činí zhruba 60 % z celkového objemu nabídnutých pozemků.

více...

| 1 | 2 | 3

Tisk