Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Voda - Sucho

Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na sledování meteorologického a zemědělského sucha, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Tento systém byl vyvinut ve spolupráci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně. Vstupní data pro výpočty jsou poskytovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Hlavní výsledky určené především pro zemědělce, lesníky, sadaře a vinaře jsou prostřednictvím map v týdenním kroku např. intenzity sucha či 10 denní předpovědi intenzity sucha publikovány na www.intersucho.cz, kde jsou také uvedeny další podrobnosti o tomto systému.

 

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině s ohledem na dopady související se změnou klimatu. Generel vodního hospodářství krajiny ČR je projektem Státního pozemkového úřadu, který je za podpory Agrární komory České republiky řešen řadou výzkumných institucí a vysokých škol. Jedná se o projekt se zaměřením do zemědělské praxe, jehož cílem je definovat nejzranitelnější oblasti České republiky a vypracovat zemědělskými subjekty akceptovatelný návrh ochranných opatření ke zmírnění negativních účinků zejména povodní a sucha.

Přílohy Poslední aktualizace
INTERSUCHO - Integrovaný systém sledování sucha 28.4.2017
INTERSUCHO - Integrated System for Drought Monitoring 7.4.2017

Přečteno: 9245x

Tisk